كل عناوين نوشته هاي choobak33

choobak33
[ شناسنامه ]
هرگز تگ پاياني را در html فراموش نکنيد ...... شنبه 97/6/3
تصوير (Image) در HTML ...... شنبه 97/5/20
کد پيوند يا لينک (Link) در HTML ...... شنبه 97/4/30
پاراگراف (Paragraph) در HTML ...... چهارشنبه 97/4/27
عناوين (Heading) در HTML ...... چهارشنبه 97/4/27
رويدادهاي صفحه کليد در HTML ...... يكشنبه 96/12/20
کدهاي HTML و چگونگي توليد و اجرا ...... يكشنبه 96/12/13
فونت هاي html 5 ...... سه شنبه 96/10/5
  ==>   ليست آرشيو شده ها